Pirkimo ir pristatymo sąlygos

Maisto užsakymo į namus ar biurą interneto svetainėje baozi.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės:

1. Šios maisto užsakymo į namus ar biurą interneto svetainėje baozi.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto užsakymas atliekamas interneto svetainėje baozi .lt.

2. Maisto pardavimo ir pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Ervinito grupė“ (kodas Juridinių asmenų registre 125686985), S.Stanevičiaus g. 96a-25, Vilnius, picerijos adresas Tujų g. 23a, Vilnius.

3. Maisto užsakymas į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga interneto svetainėje baozi .lt (toliau – picų užsakymas) priimami Vilniaus mieste.

4. Maisto užsakymo sąlygos:
4.1. Minimali maisto užsakymo suma – 6,99 Eur (po suteiktų nuolaidų).
4.2. Minimali maisto užsakymo suma naudojantis nemokamu pristatymu – 30 Eur (po suteiktų nuolaidų).
4.3. Maisto pristatymo paslaugos mokestis – 3,00 Eur. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.
4.4. Restorano darbo laikas 11 – 23 val. Užsakymai įprastai pristatomi valandos bėgyje, pristatymo laikui didėjant įprastai pranešame nurodytais kontaktais. Užsakymai pristatymui priimami iki 22:30 val.

5. Atsiskaitymo už maisto užsakymą būdai:
5.1. grynaisiais pinigais užsakyto maisto pristatymo metu;
5.2. naudojantis el. bankininkyste (Paysera mokėjimo paslauga) per bankus: „Danske“, DNB, Medicinos, „Nordea“, SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių banką);
5.4. banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakyto maisto pristatymo metu.

6. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

7. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų picų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakytų maisto nurodytoje pristatymo vietoje.
8. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.

9. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

10. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

11. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.

12. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
13.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
13.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
13.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
13.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
13.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;
13.6. dėl interneto svetainės foodout.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
13.7. dėl elektroninės bankininkystės (Paysera mokėjimo sistemos) gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
13.8. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

14. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 13.1-13.8 punkte nurodytų sąlygų.

15. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti, laikoma, kad pirkėjas besąlygiškai sutiko su visomis maisto užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

X